от 8.30 до 16.30 часа всеки работен ден

с. Искрец
обл. Софийска
кв. “Санаториума

e-mail: tzarferdinand@abv.bg
факс.: 07163 2572

тел. централа: 
07163/20 02
07163/25 71
Деловодство
моб.: 0882 353 616
Управител
моб.: 0889 201 493
Главна мед. сестра
моб.: 0889 529 180
 
За записване на пациенти –
от 8.30 до 15.30 всеки работен ден
тел. централа: 07163/20 01
07163/20 02
07163/25 71
Деловодство
моб.: 0882 353 616 – Габриела Петкова
I. За пациенти по клинични пътеки
моб.: 0882 353 441 – ст. мед. сестра Изворска
II. За пациенти насочени от пневмолог
моб.: 0882 353 170 – ст. мед. сестра Петрова