В Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за  продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I“ се приемат за лечение и рехабилитация следните групи пациенти над 18 години, боледуващи от хронични белодробни заболявания:

1. По договор с РЗОК.

2. По договор с Министерство на здравеопазването.