Болницата провежда продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с неспецифични белодробни заболявания и белодробна туберкулоза(-).