seks izle porno izle porno izle По договор с РЗОК | Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I"

По договор с РЗОК

Медицинската дейност се осъществява в клинико-диагностични структури с II-ро ниво на компетентност.

I. По клиничнa пътека № 38 „Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацерабия“ при лица над 18 години.

II. По клиничнa пътека № 42_1 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система“ при лица над 18 години .

III. По клиничнa пътека № 45 „Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система“ при лица над 18 години .

Comments are closed.