Медицинската дейност се осъществява в клинико-диагностични структури с II-ро ниво на компетентност.

I. По клиничнa пътека № 38 „Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация“ при лица над 18 години.

II. По клиничнa пътека № 42_1 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години“ .

III. По клиничнa пътека № 45 „Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система“ .