seks izle porno izle porno izle Пациенти | Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I"

Пациенти

За приемането на пациенти в СБПФЗДПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД, с.Искрец се изискват следните документи:

I. За пациенти, постъпващи по клинични пътеки

– № 96 – Гнойно – възпалителни заболявания на бронхо – белодробната система.

– № 99 – Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност.

II. За пациенти, постъпващи за долекуване и рехабилитация на хронични неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, ХОББ)

1. Направление за хоспитализация № 7, издадено от лекар-специалист по пневмология и фтизиатрия или вътрешни болести или вътрешни болести или алерголог, придружено с етапна епикриза, в която задължително следва да пише, че пациентът се насочва за долекуване и рехабилитация в белодробна болница.

ИЛИ

2. Направление за хоспитализация № 7, издадено от личния лекар, в случаите, когато пациентът има епикриза от болница за лечение на белодробно заболяване през последните 3 месеца.

ИЛИ

3. Направление за хоспитализация № 7, издадено от личния лекар, когато пациентът има амбулаторен лист за диспансерен или консултативен преглед при лекар специалист – пневмолог или специалист по вътрешни болести. В амбулаторния лист следва да пише, че пациентът се насочва за продължително лечение и рехабилитация в белодробна болница.

ИЛИ

 4. Направление за хоспитализация № 7, издадено от лекар – специалист по вътрешни болести или лекар – пневмолог, когато пациентът има епикриза от болница за белодробно заболяване през последните три месеца.

III. За пациенти, постъпващи за долекуване и рехабилитация на белодробна туберколоза

1. Направление за хоспитализация № 7, издадено от личния лекар специалист – пневмолог, придружено с етапна епикриза, в която задължително следва да пише, че пациентът се насочва за долекуване и рехабилитация в белодробна болница.

ИЛИ

2. Направление № 7 от белодробен диспансер.

ІV. При постъпване пациентите да носят със себе си следните вещи:

1.Прибори за хранене и чаша.
2.Пижама ,чехли джапанки.
3.Спортно облекло, маратонки/гуменки/.
4.Тоалетни принадлежности.

Пациентите ,които желаят да постъпят на лечение в болницата, могат да се запишат предварително на тел. 07163-2001 всеки работен ден от седмицата до 16,00 часа. Лечението на пациентите е напълно безплатно. Храната за пациентите се приготвя ежедневно за всяко хранене в собствена кухня на болницата.

Comments are closed.