Подобрени битови условия

През периода 2016-2019 година, битовите условия за пациентите бяха значително подобрени. В почти всички болнични стаи бяха изградени санитарни възли – баня и тоалетни. Закупени бяха и телевизори за всички болнични стаи.