С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация“Цар Фердинанд І“ЕООД, с.Искрец, уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на пациенти в лечебното заведение е възстановен, считано от 14.05.2020 г.

От 01.06.2020 г. се възстановява  дейността на сектора по физиотерапия и рехабилитация в болницата.

 

от информационния център