Monthly Archives: май 2018

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0216 „ПОДОБРЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I“ ЕООД“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020       ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0216  „ПОДОБРЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НО АНГЛИЙСКИ   ЕЗИК В СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I“ ЕООД“   Проект и главна цел „Специализирана болница по пневмофтизиатрични … Continue reading

Posted in Новини | Leave a comment