ПО ДОГОВОР С МЗ

Болницата провежда продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с неспецифични белодробни заболявания и белодробна туберкулоза

Read More

ПО ДОГОВОР С РЗОК

Болницата провежда лечение на пациенти по клинични пътеки № 38, № 42.1 и № 45

Read More

ПАЦИЕНТИ

Тук ще получите цялата необходима инфорнация за постъпване за лечение при нас

Read More

История

Болницата е създадена през 1908 г. като противотуберкулозен санаториум с указ и дарение от Цар Фердинанд I. Мястото за създаване на санаториума е избрано от специално назначена от Цар Фердинанд комисия, която е пътувала из България и е извършвала измервания на климатичните параметри. Светият синод на Българската Православна църква подарява земите за построяването на лечебното…