Ръководи се от магистър фармацевт и се обслужва от помощник фармацевт.