1. Консултативен кабинет – приемът на пациенти се извършва от лекар със специалност  „Пневмология и фтизиатрия“ или „Вътрешни болести“.

2. Клинична лаборатория II-ро ниво на компетентност– ръководи се от лекар със специалност „Клинична лаборатория“.

3. Микробиологична лаборатория I -во ниво на компетентност и периферно ниво по туберкулоза – ръководи се от лекар със специалност „Микробиология“.

4. Лаборатория за функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ – за диагностика на пациентите.

5. Бронхологичен кабинет – диагностиката се извършва от лекар с правоспособност по бронхология.

6. Рентгенологичен кабинет и кабинет за ехография I -во ниво на компетентност – ръководят се от лекар със специалност „Рентгенология“ и правоспособност по „Ехография“.

7. Сектор по физиотерапия и рехабилитация – процедурите се провеждат от квалифицирани специалисти.