Медицинските дейности в болничните отделения се осъществяват в съответствие с медицинския стандарт по „Пневмология и фтизиатрия“.

1. Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/ II-ро ниво на компетентност  –  лекуват се пациенти по клинични пътеки № 96 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система“ и № 99 „Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност“ и пациенти с хронични неспецифични белодробни заболявания.

2.Фтизиатрично отделение /ФО/ II-ро ниво на компетентност – приемат се за долекуване и рехабилитация пациенти с всички форми на белодробна туберколоза.

Лечението се провежда от четирима лекари със специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и двама лекари със специалност „Вътрешни болести“.