Медицинските дейности в болничните отделения се осъществяват в съответствие с медицинския стандарт по „Пневмология и фтизиатрия“.

1. Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/ II-ро ниво на компетентност  –  лекуват се пациенти по клинични пътеки № 38 „ХОББ“, №42.1 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система“ и № 45 „Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност“, както и пациенти с хронични неспецифични белодробни заболявания.

2. Фтизиатрично отделение /ФО/ II-ро ниво на компетентност – приемат се за продължаващо лечение и рехабилитация пациенти с всички форми на белодробна туберколоза и с хронични неспецифични белодробни заболявания.

Лечението се провежда от шестима лекари със специалност „Пневмология и фтизиатрия“, двама лекари със специалност „Вътрешни болести“ и двама лекари без специалност.